pinch me i am not wearing green

pinch me i am not wearing green
HTML code